UCHWAŁA NR XIII/249/11 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 7 lipca 2011 r.