UCHWAŁA NR XVI/283/11 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 15 września 2011 r.