UCHWAŁA NR XXXVII/798/17 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 23 marca 2017 r.