ZP-RB-5/WZŻ/2012 Roboty budowlane polegające na przebudowie i montażu wewnętrznej instalacji i urządzeń do celów przeciwpożarowych w żłobku nr 5 przy ul. Dokerskiej 5 we Wrocławiu