dokumentacja Jugoslowianska

#mce_temp_url#

 

Opracowanie dokumentacji projektowej instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego i instalacji ppoż. wraz wyłącznikami, oraz urządzeń zapobiegających lub służących do usuwania dymu, a także sprawowanie nadzoru autorskiego nad w/w projektami w budynku Żłobka Nr 12 przy ul. Jugosłowiańskiej nr 85 Wrocławskiego Zespołu Żłobków.

 

Ogłoszenie

SIWZ

Formularz asortymentowo-cenowy

Odpowiedzi na pytania 5.04.2012 r

 

Wynik postępowania