Dostawa tonerów

 

                                                                           Wrocław, dnia 22.09.2011r.

WZZ/ZP/ 41  /2011

 

   OGŁOSZENIE   O  WYBORZE

 

    Wrocławski Zespół Żłobków  informuje  iż  przetarg  nieograniczony na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych znak sprawy WZZ/ZP/D-4/2011 ogłoszony dnia 24. 08. 2011 najkorzystniejszą ofertę złożyła  firma .

 

WYKAZ OFERT CENY I PUNKTACJA  Wpłynęło 8 ofert

L.p

Nazwa firmy

Cena brutto

Ilość punktów

1.

PRINTEX  K. Borkowski, K. Mirowski  S.J.

Al. Piłsudskiego 137  05-270 Marki

26 715,60

odrzucona

2.

Flosta Sp. z o.o.  ul. Kwiatkowskiego 1,  37-450 Stalowa Wola

23 930,88

86,47

3.

Golden Line Paweł  Dostych  36-071 Trzciana 21

20 693,52

100,00

4.

F.H.U. GRAWIT   Ul. Górny Bór 5, 43-430 Skoczów

33 642,96

61,50

5.

Cartridge Control Sp. z o. o. Ul. Zagórska 186,  25-346 Kielce

23 566,80

odrzucona

6.

Partner Papes Sp. z o.o.  ul. Wagonowa 28a, 53-609 Wrocław

25 168,95

82,21

7.

Biuro Grupa Ul. Lwowska 32/5  56-400 Oleśnica

21 549,11

odrzucona

8.

BIUROVITA Sp. z o. o.  ul. Robotnicza 72E   53-608 Wrocław

34 698,50

odrzucona

 Zgodnie z art. 94 ust. 1, 2  umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta  28.09.2011