ZP-D-17/WZŻ/2012 - Postepowanie w trybie przetargu nieograniczonego do 200.000 euro na dostawę żywności do jednostek Wrocławskiego Zespołu Żłobków rejon II z podziałem na zadania – liczba zadań 6.

 

 

 

Numer ogłoszenia: 184988 - 2012; data zamieszczenia: 01.06.2012

(WZZ/ZP/D/17/2012)

 

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie

SIWZ

 

odp. na pytanie1 wszyscy rejon2 (8 czerwca 2012r.)

 

unieważnienie przetargu, zadania 1-3 oraz 5 (20 czerwca 2012r.)