Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę żywności do jednostek Wrocławskiego Zespołu Żłobków III rejon z podziałem na zadania - liczba zadań 11