ZP-D-18/WZŻ/2012 - Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego do 200.000 euro na dostawę żywności do jednostek Wrocławskiego Zespołu Żłobków rejon III z podziałem na zadania – liczba zadań 7.