ZP-D-19WZZ2012 Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę żywności do jednostek Wrocławskiego Zespołu Złobków rejon I z podzialem na zadania - liczba zadań 5

 

 

 

Numer ogłoszenia: 215006 - 2012; data zamieszczenia: 21.06.2012

 

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu rejon I

SIWZ

Odpowiedź na pytania 1-2 (26 czerwca 2012r.) 

Odpowiedź na pytania 3-12 (26 czerwca 2012r.)

Odpowiedź na pytanie 13 (28 czerwca 2012r.)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (28 czerwca 2012r.)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie nr 1 (dodał: Jakub Rokicki, data: 17 lipca 2012r)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie nr 5 (dodał: Jakub Rokicki, data: 17 lipca 2012r)