ZP-D-21WZZ2012 Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę żywności do jednostek Wrocławskiego Zespołu Żłobków rejon III z podzialem na zadania - liczba zadań 6

 

 

 

Numer ogłoszenia: 215020  - 2012; data zamieszczenia: 21.06.2012

 

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu rejon III

SIWZ

Odpowiedź na pytania 1-2 (26 czerwca 2012r.)

Odpowiedź na pytanie 3 (28 czerwca 2012r.)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (28 czerwca 2012r.)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie nr 4 (dodał: Jakub Rokicki, data: 23 lipca 2012r, godz. 15:29)