ZP-RB-6/WZŻ/2012 Roboty budowlane polegające na przebudowie i montażu wewnętrznej instalacji i urządzeń do celów przeciwpożarowych w żłobku nr 6 przy ul. Krowiej 1 we Wrocławiu

 

 

 

Numer ogłoszenia: 192686 - 2012; data zamieszczenia: 06.06.2012

 

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załacznik 7

Załacznik 8a

Załacznik 8b

Załacznik 9a

Załacznik 9b