Pasmanteria

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów pasmanteryjnych na potrzeby Wrocławskiego Zespołu Żłobków  w okresie od daty podpisania umowy do 30.06.2012 roku na wskazane w zał. Nr 5 adresy  transportem Wykonawcy lub na jego koszt.

 

 

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie

SIWZ

Formularz asortymentowo-cenowy

 

Ogłoszenie wyników (23.04.2012r.)