Roboty remontowo-budowlane w żłobku nr 2 przy ul. Zemskiej 33 we Wrocławiu

 

 

 

Numer ogłoszenia: 145558 - 2012; data zamieszczenia: 08.05.2012

(ZP-RB-2/WZŻ/2012)

 

Ogłoszenie

SIWZ

Przedmiar robót