UCHWAŁA NR IX/174/11 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 19 maja 2011 r.