Usługi przeglądów, konserwacji i napraw instalacji domofonowych w zasobie Wrocławskiego Zespołu Żłobków

 

 

 

Numer ogłoszenia: 112950 - 2012; data zamieszczenia: 11.04.2012

(ZP-U-15/WZŻ/2012)

 

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

 

Ogłoszenie o wyborze (2.05.2012r.)

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (11.05.2012r.)