Usługi wykonywania konserwacji, przeglądów i usuwania awarii w zakresie systemów klimatyzacji, wentylacji , komory chłodniczej i komory mroźnej w obiektach Wrocławskiego Zespołu Żłobków