Wykonanie przyłącza wodociągowego dla budynku żłobka nr 2 przy ul. Zemskiej 33 we Wrocławiu