Usługa wymiany piasku do obiektów Wrocławskiego Zespołu Żłobków dla potrzeb prawidłowego funkcjonowania.

 

 

 

Numer ogłoszenia: 130984 - 2012; data zamieszczenia: 24.04.2012

(WZZ/ZP/U-18/2012)

 

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie

SIWZ


Ogłoszenie o wyborze (2 maja 2012r.)