Żłobek nr 12

Żłobek nr 12

ul. Jugosłowiańska 85a
51-112 Wrocław

tel. 71/365-03-12 | mail: zlobek12@wzz.wroc.pl

kierownik żłobka :

Beata Paliwoda

 


Wyniki rekrutacji na rok 2017/2018 - lista dzieci przyjętych z podziałem na grupy wiekowe

GRUPA I

lp nr podania
1 12/99/2017
2 12/80/2017
3 12/12/2017
4 12/11/2017
5 12/48/2017
6 12/111/2017
7 12/110/2017
8 12/40/2017
9 12/108/2017
10 12/5/2017
11 12/13/2017
12 12/57/2017
lp nr podania
13 12/88/2017
14 12/54/2017
15 12/51/2017
16 12/120/2017
17 12/25/2017
18 12/64/2017
19 12/124/2017
20 12/19/2017
21 12/61/2017
22 12/76/2017
23 12/65/2017
24 12/92/2017
lp nr podania
25 12/58/2017
26 12/9/2017
27 12/44/2017
28 12/15/2017
29 12/29/2017
30 12/107/2017
31 12/109/2017
32 12/114/2017
33 12/63/2017


GRUPA II

lp nr podania
1 12/23/2017
2 12/24/2017
3 12/83/2017
4 12/93/2017
5 12/62/2017
6 12/72/2017
7 12/59/2017
8 12/86/2017
9 12/10/2017
10 12/78/2017
11 12/41/2017
12 12/1/2017
13 12/95/2017
14 12/53/2017
15 12/52/2017
16 12/74/2017
17 12/30/2017
18 12/100/2017
19 12/123/2017
20 12/8/2017
lp nr podania
21 12/7/2017
22 12/42/2017
23 12/43/2017
24 12/115/2017
25 12/55/2017
26 12/60/2017
27 12/96/2017
28 12/22/2017
29 12/17/2017
30 12/66/2017
31 12/84/2017
32 12/67/2017
33 12/105/2017
34 12/94/2017
35 12/38/2017
36 12/68/2017
37 12/71/2017
   
   
   


Uwaga : Zebranie organizacyjne dla rodziców dzieci przyjętych od 01.09.2017 r.

Kierownik Żłobka nr 12 przy ul. Jugosłowiańskiej 85a, serdecznie zaprasza rodziców/opiekunów prawnych dzieci, przyjętych do żłobka od 01 września 2017 r. na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się w dniu 27czerwca 2017 r. o godz. 15.30 w sali grupy II. W programie m.in. omówienie regulaminu porządkowego żłobka, umowy o świadczenie usług żłobka, zwiedzanie żłobka. Lista dzieci przyjętych zostanie wywieszona 27 czerwca 2017 r. o godz. 10.00 i będzie również dostępna na podstronie internetowej żłobka.


 

Rekrutacja na 2017/2018 - liczba wolnych miejsc na dzien 1 września 2017 roku.

 

Liczba wolnych miejsc ogółem : 70
grupa Grupa I Grupa II Grupa III
wiek dzieci od 20 tygodni do 12 miesięcy dzieci od 12 miesięcy do 20 miesięcy dzieci od 21 miesięcy do 32 miesięcy
liczba wolnych miejsc 33 37 0

 


 

Otwarcie Żłobka Nr 12

W związku z zakończeniem remontu Żłobka nr 12 przy ul. Jugosłowiańskiej 85a informujemy, że placówka wznowi działalność w poniedziałek  22-go maja 2017r.

Pani Kierownik Żłobka – Beata Paliwoda – zaprasza rodziców dzieci, które brały udział w rekrutacji na rok 2016/2017 i zostały po raz pierwszy przyjęte do Żłobka nr 12 oraz  dzieci, które na czas remontu uczęszczały do żłobków zastępczych.

Spotkanie odbędzie się w sobotę 20-go maja 2017r. o godzinie 10.00 w siedzibie żłobka.

W programie spotkania przewidziano:
- zwiedzanie żłobka,
- podpisanie umów.

 


 

Dojazd do Żłobka Nr 12

Autobusem: 119, 142, 319, K
Tramwajem: 7, 14, 15

lp nr podania
1 12/99/2017
2 12/80/2017
3 12/12/2017
4 12/11/2017
5 12/48/2017
6 12/111/2017
7 12/110/2017
8 12/40/2017
9 12/108/2017
10 12/5/2017
11 12/13/2017
12 12/57/2017