Żłobek nr 3

Żłobek nr 3

ul. Białowieska 27
54-234 Wrocław

tel. 71/365-03-03 | mail:  zlobek3@wzz.wroc.pl

kierownik Żłobka Nr 3 :

Irena Wójcikowska

 


Wyniki rekrutacji na rok 2017/2018 - lista dzieci przyjętych z podziałem na grupy wiekowe

GRUPA II

lp nr podania
1 3/8/2017
2 3/32/2017
3 3/10/2017
4 3/21/2017
5 3/19/2017
6 3/31/2017
7 3/15/2017
8 3/22/2017
9 3/23/2017
10 3/26/2017
11 3/35/2017
12 3/14/2017
lp nr podania
13 3/16/2017
14 3/58/2017
15 3/1/2017
16 3/53/2017
17 3/28/2017
18 3/51/2017
19 3/40/2017
20 3/2/2017
21 3/36/2017
22 3/60/2017
23 3/39/2017
24 3/4/2017
lp nr podania
25 3/18/2017
26 3/7/2017
27 3/61/2017
28 3/44/2017
GRUPA III

lp nr podania
1 3/50/2017
2 3/29/2017
3 3/56/2017
4 3/5/2017
5 3/37/2017
6 3/54/2017
7 3/41/2017
8 3/46/2017
9 3/9/2017
10 3/55/2017
11 3/33/2017
12 3/27/2017
lp nr podania
13 3/47/2017
14 3/24/2017
15 3/38/2017
16 3/12/2017
17 3/17/2017
18 3/43/2017
19 3/3/2017
20 3/6/2017
21 3/62/2017
22 3/49/2017
23 3/20/2017
24 3/65/2017
lp nr podania
25 3/34/2017
26 3/13/2017
27 3/59/2017
28 3/45/2017
29 3/64/2017
30 3/25/2017
31 3/42/2017
   
   
   
   
   

 


 

Umowy z rodzicami dzieci nowoprzyjętych podpisywane są od 28 czerwca do 07 lipca 2017 r.Rekrutacja na 2017/2018 - liczba wolnych miejsc na dzień 1 września 2017 roku.

 

Liczba wolnych miejsc ogółem : 59
grupa Grupa I Grupa II Grupa III
wiek
dzieci od 12 miesięcy do 20 miesięcy dzieci od 21 miesięcy do 32 miesięcy
liczba wolnych miejsc brak grupy
28 31

 

1 3/8/2017
2 3/32/2017
3 3/10/2017
4 3/21/2017
5 3/19/2017
6 3/31/2017
7 3/15/2017
8 3/22/2017
9 3/23/2017
10 3/26/2017
11 3/35/2017
12 3/14/2017