Żłobek nr 5

Żłobek nr 5

ul. Dokerska 5
54-142 Wrocław

tel. 71/365-03-05 | mail : zlobek5@wzz.wroc.pl

Kierownik Żłobka Nr 5 :

Danuta Owczarek


Wyniki rekrutacji na rok 2017/2018 - lista dzieci przyjętych z podziałem na grupy wiekowe

GRUPA I

lp nr podania
1 5/64/2017
2 5/12/2017
3 5/84/2017
4 5/27/2017
5 5/54/2017
6 5/55/2017
7 5/25/2017
8 5/82/2017
9 5/138/2017
10 5/102/2017
11 5/92/2017
12 5/111/2017
lp nr podania
13 5/93/2017
14 5/62/2017
15 5/97/2017
16 5/99/2017
17 5/59/2017
18 5/31/2017
19 5/72/2017
20 5/36/2017
21 5/2/2017
22 5/65/2017
23 5/81/2017
24 5/152/2017
lp nr podania
25 5/45/2017
26 5/135/2017
27 5/19/2017
28 5/117/2017
29 5/68/2017
30 5/61/2017
GRUPA II

lp nr podania
1 5/67/2017
2 5/51/2017
3 5/130/2017
4 5/147/2017
5 5/143/2017
6 5/20/2017
7 5/150/2017
8 5/122/2017
9 5/23/2017
10 5/58/2017
11 5/26/2017
12 5/1/2017
lp nr podania
13 5/52/2017
14 5/9/2017
15 5/50/2017
16 5/49/2017
GRUPA III

lp nr podania
1 5/40/2017
2 5/13/2017
3 5/116/2017
4 5/142/2017
5 5/22/2017
6 5/47/2017
7 5/127/2017
8 5/21/2017
9 5/109/2017
10 5/15/2017
11 5/100/2017
12 5/53/2017
lp nr podania
13 5/106/2017
14 5/107/2017
15 5/73/2017
16 5/33/2017
17 5/60/2017
18 5/63/2017
19 5/43/2017
20 5/123/2017
21 5/86/2017
22 5/8/2017
23 5/87/2017
24 5/14/2017

 


 

Umowy z rodzicami dzieci nowoprzyjętych podpisywane są od 28 czerwca do 07 lipca 2017 r.


 

 

Rekrutacja na 2017/2018 - liczba wolnych miejsc na dzień 1 września 2017 roku.

 

Liczba wolnych miejsc ogółem : 70
grupa Grupa I Grupa II Grupa III
wiek dzieci od 20 tygodni do 13 miesięcy dzieci od 13 miesięcy do 25 miesięcy dzieci od 25 miesięcy do 32 miesięcy
liczba wolnych miejsc 30 16 24

 

 


 

Galeria