ZP-04/WZŻ/2013 - Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na usługi w zakresie przeglądów serwisowania systemu sygnalizacji pożarowej, systemów oddymiania, instalacji hydrantów i gaśnic w obiektach WZŻ

 

 

 

 

 

 

Numer ogłoszenia: 52444 - 2013; data zamieszczenia: 07-02-2013

(ZP-04/WZŻ/2013)

 

 


Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu (dodał: Jakub Rokicki, data: 07-02-2013, godz 15:40)

SIWZ (dodał: Jakub Rokicki, data: 07-02-2013, godz 15:41)

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty zadanie nr 1 (dodał: Jakub Rokicki, data: 01-03-2013, godz 15:20)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty zadanie nr 2 (dodał: Jakub Rokicki, data: 01-03-2013, godz 15:21)

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty zadanie nr 3 (dodał: Jakub Rokicki, data: 04-03-2013, godz 14:11)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty zadanie nr 4 (dodał: Jakub Rokicki, data: 04-03-2013, godz 14:11)

Ogłoszenie o unieważnieniu zadania 5 (dodał: Jakub Rokicki, data: 04-03-2013, godz 14:12)

 

 


Data zamieszczenia: 07-02-2013, godz. 15:38  (Jakub Rokicki - Administrator)