ZP-05/WZŻ/2013 - Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów sanitarnych oraz części zmiennych do urządzeń sanitarnych do obiektów WZŻ

 

 

 

 

 

 

Numer ogłoszenia: 45450 - 2013; data zamieszczenia: 01-02-2013

(ZP-05/WZŻ/2013)

 

 


Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu (dodał: Jakub Rokicki, data: 01-02-2013, godz 15:44)

SIWZ (dodał: Jakub Rokicki, data: 01-02-2013, godz 15:45)

Załącznik nr. 4 - projekt umowy (dodał: Jakub Rokicki, data: 01-02-2013, godz 15:46)

Formularz asortymentowo-cenowy zał nr 3 - wersja edytowalna (dodał: Jakub Rokicki, data: 04-02-2013, godz 15:18)

 

Unieważnienie postępowania (dodał: Krzysztof Dziedzic data: 13-02-2013, godz 13:00)

 


Data zamieszczenia: 01-02-2013, godz. 15:43  (Jakub Rokicki - Administrator)