ZP-12/WZŻ/2013 - Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu AGD do obiektów WZŻ z podziałem na 3 zadania

 

 

 

 

 

 

Numer ogłoszenia: 88937 - 2013; data zamieszczenia: 24-05-2013

(ZP-12/WZŻ/2013)

 

 


Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu (dodał: Jakub Rokicki, data: 24-05-2013, godz 14:13)

SIWZ (dodał: Jakub Rokicki, data: 24-05-2013, godz 14:14)

Formularz asortymentowo cenowy-zadanie nr 1 załącznik nr 2.1 (dodał: Jakub Rokicki, data: 24-05-2013, godz 14:15)

Formularz asortymentowo cenowy-zadanie nr 2 załącznik nr 2.2 (dodał: Jakub Rokicki, data: 24-05-2013, godz 14:15)

Formularz asortymentowo cenowy-zadanie nr 3 załącznik nr 2.3 (dodał: Jakub Rokicki, data: 24-05-2013, godz 14:16)

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (dodał: Krzysztof Dziedzic, data: 27-05-2013, godz 14:50)

Modyfikacja SIWZ (dodał: Krzysztof Dziedzic, data: 27-05-2013, godz 14:50)

 

Pytania i odpowiedzi (dodał: Krzysztof Dziedzic, data: 29-05-2013, godz 14:20)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (dodał: Krzysztof Dziedzic, data: 29-05-2013, godz 14:20)

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (dodał: Krzysztof Dziedzic, data: 4-06-2013, godz 14:20)

Modyfikacja SIWZ 04-06-2013r (dodał: Krzysztof Dziedzic, data: 4-06-2013, godz 14:20)

Zmodyfikowany formularz asortymentowo cenowy - zadanie nr 1 (dodał: Krzysztof Dziedzic, data: 4-06-2013, godz 14:20)

Zmodyfikowany formularz asortymentowo - cenowy- zadanie nr 2 (dodał: Krzysztof Dziedzic, data: 4-06-2013, godz 14:20)

 


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (dodał: Jakub Rokicki, data: 06-06-2013, godz 12:42)

Zmiana SIWZ (dodał: Jakub Rokicki, data: 06-06-2013, godz 12:43)

Zmodyfikowany formularz asortymentowo cenowy-zadanie nr 1-załącznik nr 2.1 (dodał: Jakub Rokicki, data: 06-06-2013, godz 12:45)

 

Wybór najkorzystniejszej oferty zadanie nr 2 (dodał: Jakub Rokicki, data: 16-07-2013, godz 15:14)

Wybór najkorzystniejszej oferty zadanie nr 3 (dodał: Jakub Rokicki, data: 16-07-2013, godz 15:15)

Wybór najkorzystniejszej oferty zadanie nr 1 (dodał: Krzysztof Dziedzic, data: 18-07-2013, godz 10:10)

 

Uzupełnienie zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty - zadanie nr 2 (dodał: Krzysztof Dziedzic, data: 23-07-2013, godz 15:13)

 

Informacja o powtórnym wyborze najkorzystniejszej oferty - zadanie nr 1 (dodał: Krzysztof Dziedzic, data: 27-08-2013, godz 14:52)

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie zadania nr 1 (dodał: Jakub Rokicki, data: 03-09-2013, godz 15:29)

 


Data zamieszczenia: 24-05-2013, godz. 14:10  (Jakub Rokicki - Administrator)