ZP-20/WZŻ/2013 - Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odzieży ochronnej oraz sprzętu BHP do obiektów WZŻ z podziałem na 3 zadania

 

 

 

 

 

 

Numer ogłoszenia: 163008 - 2013; data zamieszczenia: 24-04-2013

(ZP-20/WZŻ/2013)

 

 


Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu (dodał: Jakub Rokicki, data: 24-04-2013, godz 14:27)

SIWZ (dodał: Jakub Rokicki, data: 24-04-2013, godz 14:28)

Załącznik nr6 projekt umowy  (dodał: Jakub Rokicki, data: 24-04-2013, godz 14:29)

Załącznik nr6.1 projekt umowy  (dodał: Jakub Rokicki, data: 24-04-2013, godz 14:30)

Załącznik nr6.2 projekt umowy  (dodał: Jakub Rokicki, data: 24-04-2013, godz 14:31)

Załącznik nr7 dane kontaktowe  (dodał: Jakub Rokicki, data: 24-04-2013, godz 14:32)

 

SIWZ - wersja edytowalna (dodał: Jakub Rokicki, data: 25-04-2013, godz 10:50)

Załącznik nr6 projekt umowy - wersja edytowalna  (dodał: Jakub Rokicki, data: 25-04-2013, godz 10:51)

Załącznik nr6.1 projekt umowy - wersja edytowalna  (dodał: Jakub Rokicki, data: 25-04-2013, godz 10:52)

Załącznik nr6.2 projekt umowy - wersja edytowalna  (dodał: Jakub Rokicki, data: 25-04-2013, godz 10:53)

Formularz asortymentowo-cenowy  zadanie nr 1  - wersja edytowalna (dodał: Jakub Rokicki, data: 25-04-2013, godz 10:54)

Formularz asortymentowo-cenowy  zadanie nr 2  - wersja edytowalna (dodał: Jakub Rokicki, data: 25-04-2013, godz 10:55)

Formularz asortymentowo-cenowy  zadanie nr 3  - wersja edytowalna (dodał: Jakub Rokicki, data: 25-04-2013, godz 10:56)

 

Pytania i odpowiedzi (dodał: Jakub Rokicki, data: 30-04-2013, godz 13:16)

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zadanie 2 (dodał: Jakub Rokicki, data: 09-05-2013, godz 15:20)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zadanie 3 (dodał: Jakub Rokicki, data: 09-05-2013, godz 15:21)

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zadanie 1 (dodał: Jakub Rokicki, data: 15-05-2013, godz 14:57)

 


Data zamieszczenia: 24-04-2013, godz. 14:25  (Jakub Rokicki - Administrator)