ZP-23/WZŻ/2013 - Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę pomocy dydaktycznych do obiektów WZŻ z podziałem na 3 zadania

 

 

 

 

 

 

Numer ogłoszenia: 80625 - 2013; data zamieszczenia: 17-05-2013

(ZP-23/WZŻ/2013)

 

 


Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu (dodał: Jakub Rokicki, data: 17-05-2013, godz 15:26)

SIWZ (dodał: Jakub Rokicki, data: 17-05-2013, godz 15:27)

Formularz asortymentowo cenowy-zadanie nr 1 załącznik nr 2.1 (dodał: Jakub Rokicki, data: 17-05-2013, godz 15:28)

Formularz asortymentowo cenowy-zadanie nr 2 załącznik nr 2.2 (dodał: Jakub Rokicki, data: 17-05-2013, godz 15:28)

Formularz asortymentowo cenowy-zadanie nr 3 załącznik nr 2.3 (dodał: Jakub Rokicki, data: 17-05-2013, godz 15:29)

Dane kontaktowe - załącznik nr 7 (dodał: Jakub Rokicki, data: 17-05-2013, godz 15:30)

 

Odpowiedź na pytania z dnia 20-05-2013 (dodał: Jakub Rokicki, data: 22-05-2013, godz 10:08)

Odpowiedź na pytania z dnia 21-05-2013 (dodał: Jakub Rokicki, data: 22-05-2013, godz 15:12)

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zadanie nr 1 (dodał: Jakub Rokicki, data: 06-06-2013, godz 14:38)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zadanie nr 2 (dodał: Jakub Rokicki, data: 06-06-2013, godz 14:39)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zadanie nr 3 (dodał: Jakub Rokicki, data: 06-06-2013, godz 14:40)

Zawiadomienie o odstąpieniu wykonawcy od podpisania umowy - zadanie nr 1 (dodał: Jakub Rokicki, data: 06-06-2013, godz 15:40)


Data zamieszczenia: 17-05-2013, godz. 15:25  (Jakub Rokicki - Administrator)