ZP-35/WZŻ/2013 - Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na usługi napraw, konserwacji i montażu instalacji budynkowych tj. rolet, żaluzji, moskitier i folii przyciemniających szyby w obiektach WZŻ

 

 

 

 

 

 

Numer ogłoszenia: 335126 - 2013; data zamieszczenia: 2013-08-20

(ZP-35/WZŻ/2013)

 

 


Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu (dodał: Jakub Rokicki, data: 2013-08-20, godz 13:46)

SIWZ (dodał: Jakub Rokicki, data: 2013-08-20, godz 13:47)

Formularz asortymentowo-cenowy dla rolet, zaluzji, foli przyciemniających na szyby -załącznik nr 2 do SIWZ.xls (dodał: Jakub Rokicki, data: 2013-08-22, godz 08:09)

Formularz asortymentowo-cenowy  dla moskitier w żłobku nr 5 ul. Dokerska 5, Wrocław -załącznik nr 2.1 do SIWZ.xls (dodał: Jakub Rokicki, data: 2013-08-22, godz 08:10)

Formularz asortymentowo-cenowy dla napraw rolet, żaluzji lub moskitier -załącznik nr 2.2. do SIWZ.xls (dodał: Jakub Rokicki, data: 2013-08-22, godz 08:11)

Wykaz napraw zgłoszonych na dzień podpisania umowy - załącznik nr 2.3 do SIWZ.xls (dodał: Jakub Rokicki, data: 2013-08-22, godz 08:11)

Zbiorcze zestawienie kosztów zadania -załącznik nr 2.4 do SIWZ.xls (dodał: Jakub Rokicki, data: 2013-08-22, godz 08:12)

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (dodał: Krzysztof Dziedzic, data: 2013-08-22, godz 08:12)

 


Data zamieszczenia: 2013-08-20, godz. 13:41  (Jakub Rokicki - Administrator)