ZP/D-34/WZŻ/2012 - Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę żywności dla obiektów WZŻ

 

 

 

 

 

 

Numer ogłoszenia: 501376 - 2012; data zamieszczenia: 10-12-2012

(ZP/D-34/WZŻ/2012)

 

 


Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu (dodał: Jakub Rokicki, data: 10-12-2012, godz 16:29)

SIWZ (dodał: Jakub Rokicki, data: 10-12-2012, godz 16:30)

Załącznik asortymentowo cenowy dla zadania od nr 1 do nr 11 (dodał: Jakub Rokicki, data: 10-12-2012, godz 16:31)

Pismo dotyczące zmian w załączniku asortymentowo-cenowym dla zadania od 1 do nr 11 (dodał: Jakub Rokicki, data: 11-12-2012, godz 10:19)

Załącznik asortymentowo cenowy dla zadania od nr 1 do nr 11 - poprawiony (dodał: Jakub Rokicki, data: 11-12-2012, godz 10:20)

Pytania i odpowiedzi (dodał: Jakub Rokicki, data: 13-12-2012, godz 15:37)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (dodał: Jakub Rokicki, data: 13-12-2012, godz 15:38)

SIWZ - wersja edytowalna (dodał: Jakub Rokicki, data: 14-12-2012, godz 15:24)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zadanie nr 1 (dodał: Jakub Rokicki, data: 21-12-2012, godz 15:21)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zadanie nr 2 (dodał: Jakub Rokicki, data: 21-12-2012, godz 15:21)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zadanie nr 3 (dodał: Jakub Rokicki, data: 21-12-2012, godz 15:22)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zadanie nr 4 (dodał: Jakub Rokicki, data: 21-12-2012, godz 15:22)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zadanie nr 5 (dodał: Jakub Rokicki, data: 21-12-2012, godz 15:23)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zadanie nr 6 (dodał: Jakub Rokicki, data: 21-12-2012, godz 15:23)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zadanie nr 7 (dodał: Jakub Rokicki, data: 21-12-2012, godz 15:24)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zadanie nr 8 (dodał: Jakub Rokicki, data: 21-12-2012, godz 15:24)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zadanie nr 9 (dodał: Jakub Rokicki, data: 21-12-2012, godz 15:25)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zadanie nr 10 (dodał: Jakub Rokicki, data: 21-12-2012, godz 15:25)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zadanie nr 11 (dodał: Jakub Rokicki, data: 21-12-2012, godz 15:26)

 


Data zamieszczenia: 10 grudzień 2012, godz. 16:28  (Jakub Rokicki - Administrator)