ZP/D-41/WZŻ/2012 - Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów i akcesoriów sanitarnych dla obiektów WZŻ

 

 

 

 

 

 

Numer ogłoszenia: 482690 - 2012; data zamieszczenia: 30-11-2012

(ZP/D-41/WZŻ/2012)

 

 


Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu (dodał: Jakub Rokicki, data: 30-11-2012, godz 13:27)

SIWZ (dodał: Jakub Rokicki, data: 30-11-2012, godz 13:28)

Załącznik nr 3 - formularz asortymentowo-cenowy (dodał: Jakub Rokicki, data: 30-11-2012, godz 13:29)

 

Unieważnienie postępowania (dodał: Krzysztof Dziedzic, data: 07-12-2012, godz 13:30)

 


Data zamieszczenia: 30 listopad 2012, godz. 15:26  (Jakub Rokicki - Administrator)