ZP/D-44/WZŻ/2013 - Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę żywności dla obiektów WZŻ

 

 

 

 

 

 

Numer ogłoszenia: 2013/S 002-002057; data zamieszczenia: 03-01-2013

(ZP/D-44/WZŻ/2013)

 

 


Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu (dodał: Jakub Rokicki, data: 03-01-2013, godz 13:46)

SIWZ - wersja edytowalna (dodał: Jakub Rokicki, data: 03-01-2013, godz 13:47)

SIWZ - wersja pdf (dodał: Jakub Rokicki, data: 03-01-2013, godz 13:48)

Formularz asortymentowo-cenowy - załącznik nr od 2.1 do 2.11 (dodał: Jakub Rokicki, data: 03-01-2013, godz 13:50)

Informacja do SIWZ  (dodał: Jakub Rokicki, data: 23-01-2013, godz 13:46)

 

Poprawiony załącznik nr 2.7 (dodał: Krzysztof Dziedzic, data: 29-01-2013, godz 15:24)

Pytania i odpowiedzi zadanie nr 7 dostawa artykułow dla niemowlat (dodał: Krzysztof Dziedzic, data: 29-01-2013, godz 15:24)

 

Modyfikacja SIWZ - nowy termin 28-02-2013 (dodał: Jakub Rokicki, data: 29-01-2013, godz 13:10)

 

Modyfikacja SIWZ - zmiana zadania 2 (dodał: Jakub Rokicki, data: 06-02-2013, godz 15:20)

Modyfikacja SIWZ - zmiana załącznika 2.2 (dodał: Jakub Rokicki, data: 06-02-2013, godz 15:22)

 

Zmiana ogłoszenia (dodał: Jakub Rokicki, data: 08-02-2013, godz 13:10)

 

Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej - aktualne, uwzględniające zmiany treści SIWZ z dnia 05.02.2013 i 23.01.2013 (dodał: Jakub Rokicki, data: 20-02-2013, godz 10:27)

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zadanie nr 1 (dodał: Jakub Rokicki, data: 01-03-2013, godz 13:33)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zadanie nr 2 (dodał: Jakub Rokicki, data: 01-03-2013, godz 13:34)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zadanie nr 3 (dodał: Jakub Rokicki, data: 01-03-2013, godz 13:35)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zadanie nr 4 (dodał: Jakub Rokicki, data: 01-03-2013, godz 13:35)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zadanie nr 5 (dodał: Jakub Rokicki, data: 01-03-2013, godz 13:36)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zadanie nr 6 (dodał: Jakub Rokicki, data: 01-03-2013, godz 13:36)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zadanie nr 8 (dodał: Jakub Rokicki, data: 01-03-2013, godz 13:37)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zadanie nr 9 (dodał: Jakub Rokicki, data: 01-03-2013, godz 13:37)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zadanie nr 11 (dodał: Jakub Rokicki, data: 01-03-2013, godz 13:38)

 

Ogłoszenie o unieważnieniu oferty - zadanie nr 7 (dodał: Jakub Rokicki, data: 05-03-2013, godz 15:05)

 

Wybór oferty - Zadanie 10 Dostawa Ryb (dodał: Krzysztof Dziedzic, data: 7-03-2013, godz 14:42)

 

Informacja o wyborze -  dla Zadanie nr 8 - Zmiana terminu podpisania umowy (dodał: Krzysztof Dziedzic, data: 8-03-2013, godz 10:15)

 

Informacja o wyborze - dla Zadanie nr 10 - Zmiana terminu podpisania umowy (dodał: Krzysztof Dziedzic, data: 8-03-2013, godz 10:12)

Informacja o wyborze - dla Zadania nr 3 - Zmiana terminu podpisania umowy (dodał: Krzysztof Dziedzic, data: 8-03-2013, godz 12:00)

Informacja o wyborze - dla Zadania nr 4 - Zmiana terminu podpisania umowy (dodał: Krzysztof Dziedzic, data: 8-03-2013, godz 12:05)

Informacja o wyborze - dla Zadania nr 6 - Zmiana terminu podpisania umowy (dodał: Krzysztof Dziedzic, data: 8-03-2013, godz 12:07)

Informacja o wyborze - dla Zadania nr 2 - Zmiana terminu podpisania umowy (dodał: Krzysztof Dziedzic, data: 8-03-2013, godz 13:01)

Informacja o wyborze - dla Zadania nr 5 - Zmiana terminu podpisania umowy (dodał: Krzysztof Dziedzic, data: 8-03-2013, godz 13:04)

 

 

Zadanie nr 3 - Zawiadomienie o anulowaniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w części dotyczącej zadania nr 3 (dodał: Krzysztof Dziedzic, data: 8-03-2013, godz 15:07)

Zadanie nr 4 - Zawiadomienie o anulowaniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w części dotyczącej zadania nr 4 (dodał: Krzysztof Dziedzic, data: 8-03-2013, godz 15:13)

Zadanie nr 5 - Zawiadomienie o anulowaniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w części dotyczącej zadania nr 5 (dodał: Krzysztof Dziedzic, data: 8-03-2013, godz 15:16)

Zadanie nr 6 - Zawiadomienie o anulowaniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w części dotyczącej zadania nr 6 (dodał: Krzysztof Dziedzic, data: 8-03-2013, godz 15:24)

 

Zadanie nr 3 -  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty po powtórzeniu czynności (dodał: Krzysztof Dziedzic, data: 14-03-2013, godz 13:30)

Zadanie nr 4 -  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty po powtórzeniu czynności (dodał: Krzysztof Dziedzic, data: 14-03-2013, godz 13:30)

Zadanie nr 5 -  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty po powtórzeniu czynności (dodał: Krzysztof Dziedzic, data: 14-03-2013, godz 13:30)

Zadanie nr 6 -  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty po powtórzeniu czynności (dodał: Krzysztof Dziedzic, data: 14-03-2013, godz 13:30)

 

Sprostowanie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania nr 3 (dodał: Krzysztof Dziedzic, data: 18-03-2013, godz 12:45)Data zamieszczenia: 03-01-2013, godz. 13:44  (Jakub Rokicki - Administrator)