ZP/D-45/WZŻ/2012 - Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę domków narzędziowych dla obiektów WZŻ

 

 

 

 

 

 

Numer ogłoszenia: 504442 - 2012; data zamieszczenia: 11-12-2012

(ZP/D-45/WZŻ/2012)

 

 


Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu (dodał: Jakub Rokicki, data: 11-12-2012, godz 15:46)

SIWZ (dodał: Jakub Rokicki, data: 11-12-2012, godz 15:47)

Wniosek o udostępnienie dokumentów w formie edytowalnej (dodał: Jakub Rokicki, data: 12-12-2012, godz 17:06)

SIWZ - wersja edytowalna (dodał: Jakub Rokicki, data: 11-12-2012, godz 17:07)

Formularz oferty - wersja edytowalna (dodał: Jakub Rokicki, data: 12-12-2012, godz 17:07)

Oświadczenie wykonawcy nr 2 - wersja edytowalna (dodał: Jakub Rokicki, data: 12-12-2012, godz 17:08)

Oświadczenie wykonawcy nr 2a - wersja edytowalna (dodał: Jakub Rokicki, data: 12-12-2012, godz 17:09)

Formularz asortymentowo-cenowy - wersja edytowalna (dodał: Jakub Rokicki, data: 12-12-2012, godz 17:08)

Projekt umowy (dodał: Jakub Rokicki, data: 12-12-2012, godz 17:11)

 

Ogłoszenie o wyborze (dodał: Krzysztof Dziedzic, data: 19-12-2012, godz 15:30)

 

Zawiadomienie o odstapieniu od podpisania umowy (dodał: Krzysztof Dziedzic, data: 20-12-2012, godz 11:05)

 


Data zamieszczenia: 11 grudzień 2012, godz. 15:45  (Jakub Rokicki - Administrator)