ZP/D-46/WZŻ/2012 - Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę pomocy dydaktycznych dla obiektów WZŻ

 

 

 

 

 

 

Numer ogłoszenia: 503642 - 2012; data zamieszczenia: 11-12-2012

(ZP/D-46/WZŻ/2012)

 

 


Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu (dodał: Jakub Rokicki, data: 11-12-2012, godz 14:26)

SIWZ (dodał: Jakub Rokicki, data: 11-12-2012, godz 14:27)

Formularz asortymentowo-cenowy (dodał: Jakub Rokicki, data: 11-12-2012, godz 14:28)

 

Unieważnienie postępowania (dodał: Krzysztof Dziedzic, data: 18-12-2012, godz 15:12)

 


Data zamieszczenia: 11 grudzień 2012, godz. 14:25  (Jakub Rokicki - Administrator)